Bestuur

  • Coen van Hecken (Voorzitter)
  • Jos de Graaf (Algemeen bestuur)
  • Jaco van Coster (Penningmeester)
  • Saskia Verkaik (Teamcaptain)


PR commissie 

  • Theo Luijten
  • Guus Vogelpoel