De Volharding

Hoofdsponsor

De Volharding is een van onze hoofdsponsors waar wij het hele jaar op kunnen bouwen. Gedurende een Roparun-jaar organiseren wij diverse acties waar wij publiciteit voor nodig hebben. De Volharding biedt ons in ieder geval voldoende exposure om deze acties onder de aandacht te brengen.

De Volharding is een niet op winst gerichte onderneming met als doel maatschappelijk verantwoord ondernemen.  Ze leggen een solide basis voor duurzame samenwerking in een samenleving die al te zeer op het individu gericht is geraakt.

Een coöperatie, dat is samen aan de slag. Met als helder doel: economische macht door schaalgrootte en verbondenheid met elkaar. Samen sta je sterker. 

Goed zijn voor elkaar. Dat is wat we willen zijn. Dat is wat we doen.